Sylwia Środa

Sylwia Środa zarządza prowadzonymi przez Grupę Eurolink kursami języka angielskiego (ogólnymi, biznesowymi i specjalistycznymi). Opracowuje arkusze badania kompetencji i testy rozpoziomowania oraz prowadzi wszystkie rozmowy kwalifikujące. Nadzoruje również opracowania dokumentacji kursów językowych (raporty frekwencji, wyniki testów, oceny opisowe itp.).

Sylwia Środa dozorowała pracę lektorów bądź prowadziła zajęcia w wielu firmach, m.in. Deutsche Leasing Polska, Glaxo, Grupa Żywiec, ING, Deutsche Bank, Bumar. W latach 1997-1999 pracowała również na stanowisku wykładowcy języka angielskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

W roku 2005, Minister Sprawiedliwości nadał Sylwii Środzie tytuł Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego.

Sylwia Środa w ramach swojej specjalizacji w nauczaniu osób dorosłych współpracuje z wydawnictwami brytyjskimi w przygotowaniu materiałów dydaktycznych. Prowadziła również szereg szkoleń metodycznych dla lektorów języka angielskiego.