Rozmowy telefoniczne

Ponad trzy czwarte komunikacji między ludźmi opiera się na elementach pozawerbalnych. Nic zatem dziwnego, że nawet dla osób świetnie znających język angielski rozmowa telefoniczna może stanowić nie lada wyzwanie. Autorski kurs „Rozmowy telefoniczne w jęz. angielskim” pozwala uczestnikom na dokładne przećwiczenie swoich umiejętności porozumiewania się przez telefon – oraz wyjaśnienie wątpliwości językowych, jakie przy tej okazji się pojawiają.

Kurs zawiera ćwiczenia z mówienia oraz słuchania z rozumieniem, podzielone na cztery bloki:

 1. Umiejętności podstawowe:
  • rozmowy: odpowiadanie, inicjowanie i finalizowanie rozmów,
  • wiadomości: nagrywanie, odsłuchiwanie,
  • oczekiwanie rozmówcy, prośby o powtórzenie i wyjaśnienia.
 2. Warianty umiejętności:
  • wiadomości zachowane,
  • telefoniczne menu głosowe,
  • nagrywanie wiadomości głosowych.
 3. Funkcje komunikacyjne:
  • planowanie rozmowy,
  • tryb formalny i nieformalny,
  • jak brzmieć przyjaźnie i uprzejmie.
 4. Telefoniczne rozmowy biznesowe:
  • dokonywanie rezerwacji,
  • składanie zamówień i zażaleń,
  • rozwiązywanie problemów,
  • elementy telesprzedaży.

Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności przede wszystkim w oparciu o codzienną dokumentację swojej firmy. Dzięki temu już od pierwszych zajęć widoczne są efekty usprawnienia komunikacji pisemnej. W trakcie kursu wszystkim uczestnikom zapewniamy indywidualne konsultacje.