Komunikacja pisemna

Na większości stanowisk kluczową umiejętnością jest efektywne porozumiewanie się ze współpracownikami, przełożonymi, partnerami i klientami – w formie pisemnej. Nasz autorski specjalistyczny kurs językowy koncentruje się na rozwoju umiejętności komunikacji pisemnej w jęz. angielskim – poprzez oferty, faksy, emaile i inne rodzaje korespondencji firmowej. Program kursu umożliwia doskonalenie umiejętności zarówno tworzenia odpowiednich dokumentów, jak i czytania i rozumienia tekstów przygotowanych w jęz. angielskim. Tryb pracy na kursie polega na przeplataniu ćwiczeń w pisaniu i czytaniu z rozumieniem.

Kurs pozwala na praktykę słownictwa i gramatyki angielskiej – pod kątem odpowiednich funkcji komunikacji pisemnej, takich jak:

  1. przekazywanie informacji,
  2. organizacja i planowanie spotkań,
  3. negocjacje pisemne,
  4. ofertowanie i realizacja zamówień,
  5. zarządzanie sytuacjami problemowymi (skargi, zażalenia, wezwania do płatności).

Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności przede wszystkim w oparciu o codzienną dokumentację swojej firmy. Dzięki temu już od pierwszych zajęć widoczne są efekty usprawnienia komunikacji pisemnej. W trakcie kursu wszystkim uczestnikom zapewniamy indywidualne konsultacje.