Język angielski dla firm

Największe atuty kursów językowych Grupy Eurolink:

  1. Nasze ceny są niezależne od liczby słuchaczy w grupie.
  2. Ceny wszystkich kursów jęz. angielskiego (ogólne, biznesowe, specjalistyczne) są takie same.
  3. Od wielu lat współpracujemy z warszawskimi księgarniami językowymi. Naszym klientom umożliwiamy uzyskanie bardzo atrakcyjnych rabatów na materiały do nauki – bez żadnej prowizji.

Mamy bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów jęz. angielskiego w firmach. Wszystkie kursy poprzedzamy szczegółową analizą potrzeb oraz starannym rozpoziomowaniem słuchaczy (test pisemny i rozmowa kwalifikująca).

W ciągu rocznego kursu (min. 100 godzin) słuchacze zdobywają nową wiedzę i doskonalą swoje umiejętności, co pozwala im na kontynuację nauki w kolejnym roku na wyższym poziomie zaawansowania. Postępy słuchaczy monitorujemy m.in. poprzez regularne testy. Kluczem do sukcesu jest min. 80% obecność i aktywność na zajęciach; dlatego też nasi klienci otrzymują raporty frekwencyjne i opisowe oceny zaangażowania słuchaczy. Dzięki temu cele językowe często umieszcza się na liście rocznych celów pracowników, które stanowią element ocen pracowniczych.

Jesteśmy świadomi realiów i zasad funkcjonowania firm. Dlatego też stawiamy na elastyczność: godziny prowadzonych zajęć dostosowujemy do oczekiwań naszych klientów. Wiemy, jakie ograniczenia niosą budżety szkoleniowe – jednak w przeważającej większości przypadków udaje się nam wypracować taki tryb szkolenia, którego koszt mieści się w założonym budżecie.