Cennik


Ceny proponowanych przez nas szkoleń i kursów zależne są od m.in. liczby grup, liczby godzin lub dni szkoleniowych, zakresu współpracy, okresu przygotowania do szkolenia. Niżej podane ceny mają charakter orientacyjny, a dokładną wycenę kursów i szkoleń opracowujemy po spotkaniu wstępnym.

Uwaga: nasze ceny są niezależne od liczby słuchaczy w grupie lub liczby uczestników szkolenia.

Kursy języka angielskiego

  • 100,00 zł/ 60 min. (zwolnione z VAT)

Cena obejmuje rozpoziomowanie pod względem znajomości języka mówionego i pisanego, kontrolę obecności słuchaczy, raporty frekwencyjne i analizę testów językowych.

Kursy umiejętności biznesowych

  • Moduł miesięczny (7 godzin) – 1.600 zł (+VAT)
  • Moduł dwumiesięczny (15 godzin) – 3.000 zł (+ VAT)
  • Kurs roczny (75 godzin) – 14.000 zł (+ VAT)

Cena obejmuje konsultacje emailowe, pakiet materiałów, korekty samodzielnych prac oraz indywidualne wskazówki dla dalszego rozwoju.

Szkolenia miękkie w jęz. angielskim / polskim

  • Jeden dzień szkoleniowy: od 2.500 zł (+ VAT) (niezależnie od liczby uczestników)

Cena obejmuje analizę potrzeb przygotowaną w oparciu o rozmowy indywidualne, materiały szkoleniowe (w tym nagranie DVD) oraz analizę aktywności i postaw wszystkich uczestników szkolenia.