Rozmowy handlowe

Angielski stał się podstawowym narzędziem komunikacji w środowisku biznesowym. To już nieważne, czy naszymi partnerami są Amerykanie, Francuzi czy Hiszpanie – z wszystkimi rozmawiamy po angielsku. W Polsce coraz lepiej znamy ten język, ale często brakuje nam konkretnych umiejętności komunikacyjnych – bo nikt wcześniej nas tego nie nauczył. Opracowany przez Grupę Eurolink autorski program „Rozmowy handlowe w jęz. angielskim” wypełnia tę lukę.

Program szkolenia oparty jest w całości na praktycznych ćwiczeniach z zakresu wymaganej przez firmę tematyki prowadzonych rozmów handlowych. Uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności przez:

  1. scenki (ang. role-plays) oparte na ich autentycznych doświadczeniach i potrzebach,
  2. analizę materiału audio i video, który przedstawia zarówno bardzo dobrze, jak i kiepsko poprowadzone rozmowy handlowe i negocjacje (analiza błędów),
  3. naukę charakterystycznych zwrotów i wyrażeń (również idiomów i porównań), które stosuje się w ściśle określonych fazach rozmów (np. otwarcie, podsumowanie, pytania otwarte i zamknięte, parafrazowanie, ekwiwalencja sprzeciwów) oraz dla osiągnięcia ściśle określonych celów (np. zdobywanie informacji, analiza potrzeb, wykazywanie empatii, zmiana kierunku rozmowy, wprowadzenie elementów nieformalnych, pokonywanie sprzeciwów).

Program „Rozmów handlowych w języku angielskim” oparto na autorskich materiałach Grupy Eurolink oraz brytyjskich i amerykańskich podręcznikach dostosowanych do możliwości słuchaczy i oczekiwań klienta. Szkolenie prowadzą wyłącznie praktycy z wykształceniem lingwistycznym i wieloletnim doświadczeniem handlowym w międzynarodowych korporacjach.