Od grafitu do brylantu: etykieta biznesowe

Określone sytuacje biznesowe wymagają używania określonych zwrotów i wyrażeń – język angielski jest pod tym względem bardzo usystematyzowany. Znajomość określonego słownictwa jest absolutnie nieodzowna, aby w trakcie rozmowy wystrzec się gaf. Szkolenie polega na ćwiczeniu umiejętności komunikowania się w języku angielskim w licznych sytuacjach biznesowych:

  1. przedstawianie się i pierwsze wrażenie,
  2. rozmowy towarzyskie (ang. small talk),
  3. utrzymywanie kontaktu zawodowego,
  4. rozmowy twarzą w twarz i rozmowy telefoniczne,
  5. wystąpienia publiczne i zarządzanie sesjami pytań i odpowiedzi,
  6. dyskusje i spotkania.

W ramach szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową – np. jak należy rozumieć określone wypowiedzi Anglików i Amerykanów, jakie techniki stosują w trakcie komunikowania się, a także jakich zachowań oczekują od swoich rozmówców. Uczestnicy szkolenia uczą się odpowiedniego przygotowania do spotkań z udziałem osób pochodzących z krajów anglojęzycznych. Program szkolenia obejmuje również wybrane zagadnienia z zakresu komunikacji pozawerbalnej.